For Reservation Call : +381 21 468 409 travelnovisad@gmail.com

Novi Sad je evropska prestonica kulture 2021. godine

 

Novi Sad je 13.10.2016. proglašen evropskom prestonicom kulture za 2021. godinu. Prvi grad van Evropske Unije koji će poneti titulu Evropska prestonica kulture je Novi Sad.

Projekat Novi Sad 2021 osmišljen je kao platforma za razvoj kulturnih i kreativnih potencijala Grada koji za cilj ima da osnaži kulturnu vitalnost grada, omogući urbanu regeneraciju, te poboljša internacionalni ugled i turističku ponudu Novog Sada.

Grad Novi Sad će kroz projekat Novi Sad 2021 razviti svoj lokalni koncept i strategiju održivog razvoja kulturnog sektora sa težištem na osnaživanju institucija kulture, obnovi kulturnog nasleđa, jačanju kulturne participacije, razvoju kulturnih i kreativnih industrija, decentralizaciji i međusektorskoj saradnji.

Predsedavajući Panela nezavisnih eksperata, Stiv Grin rekao je da se titula evropske prestonice kulture ne dodeljuje za jednu godinu. – Ona traje 30 godina. Kad se 2045. bude pričalo o Novom Sadu, on će biti istican kao Novi Sad, Evropska prestonica kulture 2021 – rekao je Grin.